• آدرس

    استان همدان، شهرستان رزن، ۱۰ کیلومتری جاده رزن به شهر دمق، معدن سنگ ورقه ای جعفری

  • تلفن

    ۰۹۱۲۴۶۰۰۹۴۰  ۰۹۱۹۳۶۳۳۰۳۸