نوشته‌ها

سنگ لاشه

سنگ لاشه قواره چگونه به دست می آید و در چه مواردی کاربرد دارد؟

/
سنگ لاشه سنگی است که بدون تغییر به همان صورت اخراج شده مورد ا…
سنگ ورقه ای

سنگ ورقه ای در چه مواردی کاربرد دارد؟ کاربرد سنگ ورقه ای در ساختمان سازی چیست؟

/
سنگ ورقه ای به سنگ هایی گفته می شود که در طبیعت به صورت ورقه ی…